Föreningen Visan är en ideell förening som har till ändamål att främja visan som ett svenskt kulturarv genom att:

  • arbeta för visans bevarande, framförande och utveckling
  • verka för att Västervik blir en nationell mötesplats för visan i Sverige
  • verka för att säkerställa en fortsättning av VisFestivalen i Västervik

Vill du bli medlem betalar du medlemsavgiften 50:- till Föreningen Visans bankgiro 5680-8504. Ange ditt namn och din epostadress vid betalningen. Du kan även stödja föreningen med valfritt belopp till samma bankgiro. Märk talongen stödmedlem.

Föreningen Visan

℅ Sjölander

Fabriksgatan 30 D

593 33 Västervik

Ordförande

Jon Sjölander

jon.sjolander@gmail.com

070-2977341