Föreningen Visan

Om Visan

Föreningen verkar för att stödja viskulturen i Sverige, utveckla Västervik som visstad och medverka till VisFestivalens fortsatta genomförande i Västervik. Föreningen Visan är en ideell förening som bildades 2005 på initiativ av Västerviks kommun, Hansi Schwarz och Björn Ulvaeus.

Vi vill främja visan som ett svenskt kulturarv genom att:
- arbeta för visans bevarande, framförande och utveckling
- verka för att Västervik blir en nationell mötesplats för visan i Sverige
- verka för att säkerställa en fortsättning av VisFestivalen i Västervik

Bli medlem

Medlemsavgiften för 2021-2022 är 50 kronor och betalas till Föreningen Visan via Bankgiro eller Swish.
- Bankgiro: 5680-8504
- Swish: 123-165 23 12

Ange din e-postadress och namn vid inbetalningen
Är ni flera som delar e-postadress är det bra om du även anger minst förnamn så att vi kan skilja medlemmarna åt.
Du kan även stödja föreningen med valfritt belopp. Skriv "stödmedlem" i meddelandet.

Kontakta Visan

Föreningen Visan

c/o Thommy Hartman
Tryckerigatan 3 LGH 1301
22236 LUND

Ordförande

Henrik Johnsson
ordf@visan.org