Föreningen Visan℅ Hydbom, Lars Christers väg 1, 224 78 Lund Ordförande: Olle Hydbom olle.hydbom@visan.org
Startsida
arbeta för visans bevarande, framförande och utveckling.verka för att Västervik blir en nationell mötesplats för visan i Sverige.verka för att säkerställa en fortsättning av VisFestivalen i Västervik.
Om
Vill du bli medlem betalar du medlemsavgiften 50:- till Föreningen Visans bankgiro 5680-8504. Ange ditt namn och din epostadress vid betalningen. Du kan även stödja föreningen med valfritt belopp till samma bankgiro. Märk talongen stödmedlem.
Föreningen Visan är en ideell förening som har till ändamål att främja visan som ett svenskt kulturarv genom att:
Föreningen Visan℅ Hydbom, Lars Christers väg 1, 224 78 Lund Ordförande: Olle Hydbom olle.hydbom@visan.org
Om Föreningen Visan Verksamhet Föreningen Visan är en ideell förening som bildades 2005 på initiativ av Västerviks kommun, Hansi Schwarz och Björn Ulvaeus. Föreningen verkar för att stödja viskulturen i Sverige, utveckla Västervik som visstad och medverka till VisFestivalens fortsatta genomförande i Västervik. Bli medlem Medlemsavgiften är 50 kronor per år och sätts in på Föreningen Visans bankgiro 5680-8504. Ange din epostadress på inbetalningen, så kan vi kommunicera lätt i fortsättningen. Adress Föreningen Visan ℅ Hydbom Lars Christers väg 224 78 Lund Ordförande Olle Hydbom olle.hydbom@visan.org